Aktualne problemy i wyzwania w zatrudnianiu pracowników w Polsce i Hiszpanii w kontekście rozwoju współpracy gospodarczej.