Kosmos w prawie i polityce, prawo i polityka w kosmosie