VI POLSKO - HISZPAŃSKA KONFERENCJA NAUKOWA
II OGÓLNOPOLSKI KONGRES ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH