Dylematy postępowania w sprawach awansów naukowych

Dylematy postępowania w sprawach awansów naukowych

Konferencja Komitetu Nauk Prawnych PAN oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
29 kwietnia 2021 r.

Organizatorzy nie przewidują wydawania certyfikatów dla biernych uczestników.