XXII Konferencja Wydziału Prawa i Administracji UW "Prawo w czasie pandemii Covid-19"