List Otwarty w sprawie nauczania zdalnego, działań projakościowych Samorządu Studentów i znaczenia studenckich ocen pracy dydaktycznej

List Otwarty w sprawie nauczania zdalnego, działań projakościowych Samorządu Studentów i znaczenia studenckich ocen pracy dydaktycznej

Wypełniając poniższy formularz udzielasz poparcia dla Listu Otwartego i zgadzasz się na udostępnienie swojego imienia i nazwiska, uczelni/organizacji oraz dyscypliny naukowej na stronie Listu.

Treść listu otwartego znajdziesz tutaj