Dziedzictwo Leona Petrażyckiego

Dziedzictwo Leona Petrażyckiego

1 czerwca 2017 r.
Sala Senatu Uniwersytetu Warszawskiego
Pałac Kazimierzowski